สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดเจติยานุสรณ์ (ยางพระธาตุ)

วัด

วัดเจติยานุสรณ์ (ยางพระธาตุ) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ บ้านยางพระธาตุ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๔๘ ตารางวา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๑

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : 11 บ้านยางพระธาตุ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : -
เวลาเปิดทำการ : 06:00-17:00 น.