สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดอัมพวัน(บ้านสันต้นม่วงใต้)

วัด

วัดอัมพวัน (สันต้นม่วงใต้) ประวัติวัดอัมพวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ ๙ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑๐ ตารางวาอาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๗ เส้น ๑๐ วา จรด โรงเรียนสันต้นม่วงใต้ ทิศใต้ประมาณ ๗ เส้น ๑๐ วา จรด ถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๙วา จรดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ ๒ เส้น ๕ วา จรดบ้านเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย พระอุโบสถ กุฏิสงฆ์ พระวิหาร ศาลาบําเพ็ญกุศล ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน พระสิงห์หนึ่ง และเจดีย์ วัดอัมพวัน สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ชาวบ้านเรียกว่าวัดสันต้นม่วงใต้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๕๙ เมตร การบริหารและการปกครอง

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : 26 บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0892635887
เวลาเปิดทำการ : 08:00-17:00 น.