สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (วัดสันต้นดู่)

วัด

วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (วัดส้นต้นดู่) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ภายในเสนาสนะประกอบด้วย พระอุโบสถทรงล้านนา มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ศาลาการเปรียญเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สองชั้นรูปแบบผสมผสานยุครัชการที่ ๕ วิหารศาลาบําเพ็ญหอฉันโรงครัว ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ทรงเครื่องปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา และพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางสมาธิศิลปะล้านนาจํานวน ๒ องค์ วัดรัตนปัญญารังสิตย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมมาทําบุญ เนื่องในโอกาสสําคัญและตามประเพณีวัฒนธรรม เช่นงานปอยหลวงวัดสันต้นคู่ พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน ขึ้นปีใหม่เป็นต้น การเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือใช้บริการอูเบอร์หรือแกร็บได้ใช้ถนน เส้นแยกแม่กวง – ท่ารั้ว โดยใช้เส้นทางบ้านป่าขุยเชื่อมต่อบ้านสันต้นคู่ และสามารถใช้ถนน ท่ารั้ว-บ่อหิน ซอยข้างเทศบาล ตําบลสันปูเลยได้เช่นเดียวกัน

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : ฟหฟกฟกหฟกหฟหก
โทรศัพท์ : -
เวลาเปิดทำการ : -