สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดชัยสถิตย์ (ป่าเสร้าหลวง)

วัด

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชุมชน มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่าย ประวัติวัดตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเสร้าน้อย ที่ดินวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน มีธรณีสงฆ์จํานวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน อาคารเสนาสนะภายในวัดประกอบด้วย พระวิหาร ศาลาบาตร ศาลาเอนกประสงค์ วิหารจัตุรมุข และมีวัตถุรอยพระพุทธบาทจําลอง สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นเวลานานกว่า ๑๑๒ ปีแล้ว ไม่ได้ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง)

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : 51 บ้านป่าเสร้าหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0817654113
เวลาเปิดทำการ : -