สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย)

วัด

วัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๗๔ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น ๑๕ วา จรดโรงเรียน บ้านป่าเสร้า ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น ๑๕ วา จรดทุ่งนา ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๑ วา จรดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ ๒ เส้น ๑๐ วา จรดโรงเรียนบ้านป่าเสา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏสงฆ์ พระวิหาร ศาลาอเนกประสงค์ ปูชนียวัตถุประกอบด้วย พระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง และพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย วัดชัยสถานสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ เดิมชื่อวัดป่าเสร้าเป็น วัดร้างโบราณ ได้รับการบูรณะและพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร บริเวณวัดมีองค์พระธาตุที่มีความสวยงามและมีโรงเรียนบ้านป่าเสา และศูนย์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : 65 หมู่ 12 ตำบล สันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053114332
เวลาเปิดทำการ : 07:00-18:00 น.