สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดกู่ม่านมงคลชัย

วัด

ประวัติโดยคร่าวของวัดกู่ม่านมงคลชัย เป็นวัดร้างมาหลายร้อยปี จากการตรวจสอบพบฐานถาวรวัตถุ ต่างๆ เช่น อุโบสถ วิหาร เจดีย์ ซึ่งบางจุดต้องขุดลงไปลึกกว่า ๒ เมตร ถึงจะเจอ สถานภาพการ เป็นวัดร้างสันนิฐานว่าน่าจะเกิดจากภัยสงคราม หรือภัยธรรมชาติเพราะโคนเสาต่างๆ ที่พบมีรอย ไหม้ จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านใกล้เคียงก็บอกตรงกันว่าเกิดมาก็เห็นเป็น สภาพวัดร้างเช่นนี้แล้ว สภาพเป็นป่าทึบ ไม่มีใครกล้าเข้ามาแถวนี้ เพราะบรรยากาศน่ากลัวมาก ตอนกลางคืนโดยเฉพาะ วันพระจะเห็นมีดวงไฟคล้ายๆ ดวงจันทร์ แต่มีแสงสีเขียวลอยไปมาบริเวณนี้ เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ที่นี่ บ่อยครั้งที่เห็น พระธุดงค์ มาปักกลดอยู่เป็นประจํา แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน ต่อมาชาวบ้านเห็นมีพระธุดงค์มาบ่อยๆ จึงได้สร้างที่พักบังแดดไว้ และได้มีการบูรณวัดร้างแห่งนี้และพัฒนาวัดมาเรื่อยๆ ซึ่งทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ําพระพุทธรูป และประเพณีปอยหลวง รวมถึงประเพณีแห่ลูกแก้ว ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยงาม มาร่วมงานประเพณีดังกล่าว

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : 121 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 0861149922
เวลาเปิดทำการ : -