สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

ร้านผ้าฝ้ายคำแก้ว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วชอบเสื้อผ้าเมืองเหนือต้องร้านผ้าฝ้ายคำแก้ว เป็นร้านค้าและเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตภัณฑ์ทำมือ ประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าพื้นเมืองเชียงใหม่โดยมีลวดลายที่สวยงามและรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อ กางเกง กระโปรง กระเป๋า หมวก และอื่นๆอีกมากมายให้เลือกซื้อหรือสามารถสั่งทำได้หลากหลายรูปแบบโดยเสื้อผ้ามีลักษณะเฉพาะของภาคเหนือ โดยทางร้านเป็นสมาชิกกลุ่มสินค้า OTOP รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) อีกด้วย และทางร้านเน้นการพัฒนานาสินค้าอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้อีกด้วย นอกจากจะได้เสื้อผ้าเมืองเหนือที่มีคุณภาพดียังถือเป็นการช่วยคนในชุมชนให้มีงานทำอีกด้วยนะ สามารถเข้าไปดูหน้าร้านได้เลยนะคะ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 1 ตำบล สันปูเลย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 1 ตำบล สันปูเลย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 085 348 9518
เวลาเปิดทำการ : 9: 00 –17:00 น.